Dicționarul Profesional SIGN

Dicționarul SIGN pe USB conține definiții generale și din următoarele domenii de specialitate: alimentar, anatomie, arhitectură, armată, auto, automatizări, aviație, biologie, botanică, căi ferate, chimie, construcții, drept, E.U., economie, electrotehnică, fizică, geografie, geologie, h idrologie, ind. navală, informatică, istorie, marină, maşini, matematică, mecanică, medicină, metalurgie, militar, minerit, muzică, naval, petrochimie, piața europeană, poligrafie, religie, stomatologie, tehnică, telecomunicații, textile, tipografie, zoologie etc. Modul de lucru este extrem de simplu şi intuitiv. P uteți căuta cuvinte, fragmente de cuvinte şi chiar expresii şi fraze. Puteți căuta atât din limba română într-o limbă străină cât și invers. Puteți adăuga nelimitat cuvinte şi expresii noi, din orice domeniu.

Acest dicționar este utilizat de mii de pesoane și firme, printre care Biroul de Traduceri al Comisiei Europene.

Pentru grupuri de utilizatori (angajați ai unei firme sau instituții) conectați la o rețea locală puteți folosi varianta în rețea a dicționarului. Această variantă vă oferă în plus actualizarea definițiilor şi schimbul de mesaje între colegi. Nu aveți nevoie de conexiune la Internet pentru utilizarea dicționarului sau pentru comunicarea între colegi.

Acest dicționar NU necesită conexiune la Internet nici măcar pentru înregistrare! Este mult mai rapid decât dicționarul on-line.

 Descriere Dicționar în Rețea  Varianta demonstrativă  Cumpărare

Aplicația Client

Aplicația client este aproape identică ca aspect şi funcționalitate cu dicționarul pentru utilizatori individuali. Diferențele sunt:

  • instalarea constă în copierea fişierelor aplicației oriunde pe HDD sau pe USB. Aplicația client poate fi mutată oricând, oriunde.
  • autentificarea se face prin intermediul serverului: programul client poate fi instalat pe un număr nelimitat de calculatoare, dar în fiecare moment vor putea utiliza dicționarul (pentru fiecare limbă în parte) doar un număr de utilizatori cel mult egal cu cel al licențelor cumpărate;
  • modificările bazei de date (adăugari, actualizări, ştergeri) vor fi operate local iar serverul va primi copii ale acestor informații;
  • la pornirea applicațiilor client şi periodic, în timpul funcționării, se vor realiza actualizări automate ale bazei de date locale, pe baza informațiilor trimise la server de către celelalte aplicații client.
  • utilizatorii aceluiaşi dicționar pot folosi o opțiune de chat pentru a comunica cu ceilalti utilizatori sau doar cu unul dintre ei.

Vă invităm să vizualizați capturile de ecran ale tuturor ferestrelor dicționarului pentru a vedea o mică parte a facilităților oferite.

Aplicația Server

Aplicația server poate fi copiată şi înregistrată pe orice calculator din rețea şi utilizează resurse minime pentru:

  • verificarea licenței la pornire;
  • autentificarea şi limitarea numărului de utilizatori simultani pentru fiecare limbă în parte;
  • crearea unei liste cu modificări pe baza informațiilor trimise de către aplicațiile client;
  • trimiterea mesajelor de chat între aplicațiile client conectate;
  • trimiterea de informații de actualizare a bazelor de date, la cererea aplicațiilor client.

Pentru protejarea aplicației la copiere este folosit un sistem bazat pe coduri specifice calculatorului pe care este instalată aplicația server. Astfel, informațiile de înregistrare se pierd la reformatarea partiției, la mutarea fişierelor pe o altă partiție sau pe un alt disc şi la editarea manuală a informațiilor din fişierele aplicației server.